Statistik vedrørende whistleblowerordningen

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Skatteforvaltningen.

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Skatteforvaltningen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger, som whistleblowerordningen har modtaget. Konkret skal der offentliggøres antal modtagne, antal realitetsbehandlede og antal afviste indberetninger samt tema herfor. Der er alene angivet tema for de indberetninger, der er realitetsbehandlet. Derudover oplyses antal indberetninger, der har givet anledning til en politianmeldelse. Oplysningerne for den 1. november 2021 - 30. april 2022 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Oplysningerne for den 1. maj 2022 – 31. oktober 2022 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Whistleblowerstatistik for Skatteforvaltningen i perioden 1. maj 2022 – 31. oktober 2022
Antal modtagne indberetninger

Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet

Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
5 0 5 0 -

Kilde: Skatteforvaltningen

 

Oplysningerne for den 1. november 2021 – 30. april 2022 fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Whistleblowerstatistik for Skatteforvaltningen i perioden 1. november 2022 – 30. april 2022
Antal modtagne indberetninger

Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet

Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
8 0 8 0 -

Kilde: Skatteforvaltningen