Gyldig fra

Nyudviklet robot hjælper med at automatisere skattebehandlingen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen arbejder målrettet på at udvikle mere digital hjælp til kollegerne i Skatteforvaltningen. I tæt samarbejde med Skattestyrelsen er udviklet en ny software-robot til at hjælpe med tunge, manuelle opgaver. Den kan spare op mod hundrede manuelle arbejdstimer på en uge.

Til brug i Skatteforvaltningen har Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udviklet en software-robot, der håndterer nogle af de mest ensformige og tidskrævende opgaver, som skal løses igen og igen. Robotten er blevet navngivet Robertus og har potentiale til at spare cirka 2.500 arbejdstimer om året.

Efterspurgte digital hjælp

Det var medarbejdere i den del af Skattestyrelsen, der håndterer de cirka 7.000 årlige indberetninger fra anpartsselskaber med flere ejere, der sidste år udfordrede kolleger i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ved at spørge, om de kunne skaffe digital hjælp til at udføre nogle af de mere rutineprægede arbejdsopgaver.

Proceskonsulenten fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen fik sammen med udfordrerne hurtigt afklaret, at det var muligt at automatisere nogle af arbejdsgangene. Det ville dog kræve, at indberetningerne skulle struktureres på en måde, så Robertus kunne arbejde med de indberettede data. Medarbejderne i Skattestyrelsen oprettede derfor en læsbar skabelon, som også er ukompliceret at bruge for de borgere, der skal indberette oplysningerne. 

Robertus blev overvåget nøje

Robertus havde sin første arbejdsdag i forbindelse med behandlingen af årsopgørelsen i år. Han blev i den første tid nøje overvåget af sagsbehandlerne i Skattestyrelsen, der kvalitetstjekkede hans indsats. Robertus’ kolleger anslår, at han alene i sin første arbejdsuge håndterede arbejdsopgaver, der svarer til cirka 100 arbejdstimer, hvis de skulle have været udført manuelt.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens kontor for digital procesautomatisering samarbejder med fagområder fra hele Skatteforvaltningen om at øge automatiseringen af tunge manuelle processer ved hjælp af Robotic Proces Automation (RPA).

I begyndelsen har fokus været på automatisering af ensartede og stærkt regelbundne opgaver, som skal udføres hyppigt i løbet af kort tid, og hvor input-data er digitale, strukturerede og med begrænset variation. I 2019 udvides kompetencerne til også at dække automatisering på basis af ustrukturerede data såsom billeder og tekst ved at anvende kunstig intelligens.