Gyldig fra

Andreas Berggreen stopper som direktør for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Andreas Berggreen stopper pr. dags dato som direktør for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Andreas Berggreen fratræder sin stilling som direktør for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen efter gensidig aftale. Skatteministeriet takker Andreas Berggreen for hans indsats i ministeriet siden 2012. Andreas Berggreen takker ledere og medarbejdere i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt kolleger og interessenter i og uden for Skatteministeriet for et godt samarbejde.

Andreas Berggreen har været direktør for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, siden styrelsen blev etableret den 1. juli 2018. Forinden var han afdelingschef i Skatteministeriets departement.