Strategi og pejlemærker

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har fem strategiske pejlemærker, vi arbejder efter.

De fem strategiske pejlemærker er:

  1. Vi skal sikre stabil og sikker drift samt løbende videreudvikling af Skatteforvaltningens it-løsninger.
  2. Vi skal skabe fundamentet for en datadrevet skatteforvaltning, der omsætter viden om borgere og virksomheder til enkle, effektive og brugervenlige løsninger.
  3. Vi skal sikre forudsætningerne for realistisk planlægning og effektiv gennemførelse af projekter og programmer.
  4. Vi skal i samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser forenkle og udvikle forretningsprocesser og tilhørende it-løsninger.
  5. Vi skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling

Mål- og resultatplan 2021

Der er udarbejdet en Mål- og resultatplan for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker.

Se Mål- og resultatplan 2021 for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen