Strategi og pejlemærker

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har fem strategiske pejlemærker, som vi arbejder efter.

De fem strategiske pejlemærker er:

  1. Vi skal sikre stabil og sikker drift samt løbende videreudvikling af Skatteforvaltningens it-løsninger.
  2. Vi skal skabe fundamentet for en datadrevet skatteforvaltning, der omsætter viden om borgere og virksomheder til enkle, effektive og brugervenlige løsninger.
  3. Vi skal bygge på en kultur præget af faglighed, ansvarlighed samarbejde og udsyn, hvor medarbejdere er kompetente og engagerede, og hvor nærværende ledere tager fagligt ansvar, sætter retning og prioriterer.
  4. Vi skal sikre den organisatoriske og processuelle understøttelse af koncernens it-governance samt sikre et transparent grundlag for it-prioriteringer på tværs af koncernen.
  5. Vi skal i samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser forenkle og udvikle forretnings-processer og tilhørende it-løsninger

Mål- og resultatplan 2020

Der er udarbejdet en mål- og resultatplan for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker.

Download mål- og resultatplan 2020 for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året. Der er for 2019 ikke udbetalt engangsvederlag.