Anne Niebuhr

Fagdirektør - strategi og styring

Navn: Anne Heckscher Niebuhr
Stilling: Fagdirektør, Strategi og Styring
Uddannelse: Cand.scient.pol., København
Master Public Governance CBS
Seneste stillinger: 2014 - 2018: Stabschef/Vicedirektør PET
2010 - 2014: Stabschef/Vicedirektør Trafikstyrelsen