Gyldig fra

Robot hjælper med administrative opgaver for medarbejdere i Skattestyrelsen

Robotudviklere i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen hjalp sidste år Skattestyrelsen med at lave en robot, som kunne løse manuelle, administrative arbejdsopgaver for dem. Robotten har været en stor gevinst, og i år har den hjulpet sagsbehandlerne med indberetning af flere tusinde blanketter.

""

I et lille team i Skattestyrelsen behandler medarbejderne blandt andet indberetninger fra kommanditselskaber, som har flere ejere. Det er et stort administrativt arbejde, der løber op i omkring 10.000 indberetninger om året. En stor del af disse indberetninger blev tidligere indtastet i hånden.

Men en robotløsning, som medarbejdere i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har udviklet i samarbejde med Skattestyrelsen, hjælper i dag sagsbehandlerne, så de ikke længere skal indtaste blanketterne fra kommanditselskaberne – den del klarer robotten. I år har robotten indtil videre ordnet manuel indberetning af 5.400 blanketter. Sidste år løste Robertus, som medarbejderne kalder robotten, 6.800 indberetninger.

Når robotten tager sig af det tidskrævende manuelle tastearbejde, så frigiver det mange arbejdstimer for sagsbehandlerne, som de kan bruge til de mere komplekse sager.

Robertus var en lærerig opgave for robotudviklerne

For robotudviklerne i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er udviklingen og brugen af Robertus et rigtig godt eksempel på, hvordan robotter kan lette arbejdsbyrden for sagsbehandlere og give en hurtigere service til borgerne.

Konkret har udviklerne arbejdet med at automatisere den del af sagsbehandlingen, som handler om indtastning af data, ved hjælp af en robot.

Robotics-området er dog et felt i rivende udvikling, og det må udviklerne tilpasse sig efter.

Som robotudviklere skal vi udvikle os hele tiden, fordi vores standarder hurtigt bliver forældet, og derfor skal de opdateres løbende

fortæller Jannik Wilhelm Reffstrup, som har været med til at udvikle robotten til Skattestyrelsen.

Robotics Process Automation (RPA)

Robertus er ikke en fysisk robot, men skal betragtes som et stykke software, der kopierer det arbejde, et menneske udfører på en computer – trin for trin, klik for klik.

RPA er relevant i forbindelse med opgaver, der

  • er ensformige og regelbundne
  • er hyppigt forekommende el. på anden måde tidskrævende

RPA er ikke relevant i forbindelse med opgaver, der

  • indeholder stor variation og kræver individuel vurdering
  • forekommer i et mindre antal
  • består af ustrukturerede data (fx fri tekst).