Gyldig fra

Pressemeddelelse: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen tager Rigsrevisionens rapport om gevinstrealisering i statslige it-projekter til efterretning

Rigsrevisionen igangsatte i efteråret 2019 en beretning til Statsrevisorerne om gevinstrealisering i statslige it-projekter. Undersøgelsen omfatter 44 it-projekter, hvor Skatteministeriet står for 14 projekter. Projekterne er blevet gennemført i perioden 2011 til 2018.

Rigsrevisionens nye rapport om gevinstrealisering i statslige it-projekter udtrykker kritik af myndighedernes arbejde med at opstille og følge op på gevinstrealisering. Den manglede opfølgning på gevinstrealisering har, ifølge Rigsrevisionen, den effekt, at it-projekterne ikke leverer alle de forbedringer og besparelser, som ministerierne forudsatte.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som er ansvarlig for udvikling og drift af it-projekter i skatteforvaltningen, er enig i kritikpunkterne og erkender, at styrelsen skal være mere opmærksom på opfølgningen på gevinstrealisering.

Fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsens side arbejdes der med at sikre et større fokus på gevinstrealisering. Både i forhold til at opstille og følge op på gevinstrealisering i skatteforvaltningens it-projekter.

Som et initiativ til styrkelse af styringen af forvaltningens it-projekter, har styrelsen blandt andet indført en koncernfælles styringsmodel, som indebærer, at it-udviklingsprojekter skal gennemgå en række faser med tydelig angivelse af ledelsesansvaret for projektets gennemførelse og gevinstrealisering.

Herudover har skatteministeren netop sendt et lovforslag i høring, da han vil oprette et it-tilsyn for skattevæsnet. Formålet med it-tilsynet er, at det skal være med til at sikre, at skatteforvaltningen bliver skarpere til at udføre og følge op på it-projekterne i skattevæsnet.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev erstattet af syv nye styrelser. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udvikler i samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser en fremtidsparat og sikker digital forvaltning.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7222 1100