Gyldig fra

Ny it-leverandør til udskiftning af toldkontrolsystemet

De danske toldsystemer er under udskiftning efter krav fra EU. Derfor har vi sammen med Toldstyrelsen indgået en kontrakt med European Dynamics Consortium om udviklingen af et nyt it-system til toldkontrolsystemet.

Sammen med Toldstyrelsen er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ved at udskifte hovedparten af de danske it-systemer på toldområdet. Det skyldes, at toldbehandlingen og toldkontrollen skal ensartes på tværs af EU.

Efter gennemførelsen af et EU-udbud har vi sammen med Toldstyrelsen indgået en kontrakt med et konsortium bestående af European Dynamics-selskaber og Hellenic Telecommunications Organization om leveringen af et toldkontrolsystem. Konsortiet har to underleverandører; BDO og DXC Technology.

I forbindelse med kontraktindgåelsen er der blandt andet lagt vægt på, at der tilbydes en standardløsning af høj kvalitet. Herudover er der lagt vægt på effektiviteten i implementeringen af hensyn til den stramme tidsplan. Endelig har prisen spillet en væsentlig rolle. Kontraktens værdi er på et trecifret millionbeløb og forventes at løbe over ti år.

Det nye kontrolsystem vil både ensarte toldkontrollen og forbedre udvekslingen af kontroldata på tværs af EU, og det vil øge digitaliseringen til gavn for blandt andet forbrugernes sikkerhed. Samtidig vil det sammen med en række andre nye systemer skabe det digitale fundament under toldopkrævningen, så der opkræves den korrekte told på varer ind i EU, og mulighederne for snyd og handel med illegale varer reduceres.

"Udskiftningen af it-systemet til toldkontrol går nu ind i en ny fase, og vi rykker fra udbud til udvikling. Det er en stor opgave, som letter arbejdet for dem, der bruger systemerne og understøtter den fremtidige toldkontrol," siger Udviklings- og Forenklingsstyrelsens konstituerede direktør, Niels Gotfredsen.

Den samlede udskiftning af toldsystemerne forventes at være afsluttet ved udgangen af 2025. Kontraktindgåelsen afslutter det andet udbud i en række af udbud på it-systemer, som Danmark skal udskifte på toldområdet for at leve op til øgede og mere ensartede datakrav i EU’s toldkodeks. Ikke alle nye it-systemer udvikles i Danmark. Nogle it-systemer udvikles i EU-regi og tilpasses danske forhold.