Gyldig fra

Nu bliver det enklere at få adgang til BBR-data

Det bliver nu hurtigere og nemmere at få adgang til oplysninger om ejendomme fra Bygnings- og Boligregistret.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har nu gjort det endnu nemmere at få adgang til data for professionelle brugere af Bygnings- og Boligregistret (BBR) som fx ejendomsmæglere, virksomheder i finanssektoren og udbydere af internettjenester. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen eller de tilknyttede datadistributører skal nemlig ikke længere foretage en konkret vurdering af brugernes formål med at modtage BBR-data. Data som typisk anvendes i forbindelse med bl.a. långivning, ejendomshandler og ejendomsbeskatning.

Den enklere adgang til BBR-data trådte i kraft i juni 2019 gennem den fællesoffentlige Datafordeler (DAF) og Den Offentlige Informationsserver (OIS), som udstiller BBR-data til professionel brug. Ændringen gælder for ikke-fortrolige BBR-data, som der i praksis snart vil være fri adgang til.

For virksomheder, der distribuerer BBR-data, og professionelle brugere af BBR-data betyder ændringen mindre administration og enklere processer. Hos Jens Daugaard, som er fagdirektør på data- og analyseområdet i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der også omfatter BBR, er forenklingen vigtig, da det markerer en principiel forvaltningsmæssig ændring på BBR-området.

- Jeg forventer, at den frie adgang til almindelige BBR-data kommer til at have betydning for de professionelle brugere af BBR, som videreformidler data. Jeg lægger vægt på, at vi i Skatteforvaltningen arbejder for at skabe gode vilkår og mindske de administrative byrder for professionelle aktører, siger fagdirektør i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Jens Daugaard.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen arbejder hele tiden på at gøre Skatteforvaltningen mere digital og datadrevet samt lette adgangen til helt almindelige data. Det sker gennem flere forskellige tiltag i samarbejde med de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen og andre relevante offentlige myndigheder.

Faktaboks: Bygnings- og Boligregistret (BBR)

BBR forvaltes af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og indeholder data om bygninger og boliger i Danmark, fx størrelse, beliggenhed, anvendelse og byggematerialer som fx typer af tagbeklædning og ydervægsmateriale. Oplysningerne fra BBR bruges til en lang række formål, fx ejendomsvurderinger, konjunkturanalyser, i forbindelse med långivning og ejendomshandler samt i forskellige private virksomheders tjenester på internettet. BBR bruges af en række offentlige og private organisationer bl.a. Danmarks Statistik, Skatteforvaltningen, ejendomsmæglere og finanssektoren.