Gyldig fra

Lena Andersen Salin er ny DPO for Skatteministeriets koncern

Den nye databeskyttelsesrådgiver for Skatteministeriet, Lena Andersen Salin, har sit skrivebord i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Hendes ansvar dækker hele Skatteministeriets koncern. Hun skal også rådgive de borgere, der søger råd om rettigheder i forhold til deres egne data.

Lena Andersen Salin har mere end 30 års erfaring med beskyttelse af persondata med sig, og hun begyndte i sit nye job som databeskyttelsesrådgiver i Skatteministeriets koncern den 1.maj.

Organisatorisk er opgaven som databeskyttelsesrådgiver – i daglig tale DPO (Data Protection Officer) – placeret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i kontoret for Persondatabeskyttelse. Men hendes opgave er at være DPO for alle 10 styrelser i koncernen plus Skatteministeriets departement.

Kerneopgaven for en DPO

Det er et EU-krav, at offentlige myndigheder og større virksomheder skal udpege en særlig rådgiver - en DPO - der skal føre tilsyn med, at EU-reglerne om databeskyttelse bliver overholdt.

- Det er super vigtigt, at vi arbejder med databeskyttelse i hele koncernen, for der er nok ingen organisationer, der ligger inde med flere oplysninger om hver eneste voksne dansker, end Skatteministeriet gør. Kunsten er at sørge for, at vi overholder reglerne og beskytter oplysningerne samtidig med, at vi bruger data godt og effektivt og udnytter de muligheder, de nye teknologier giver os, siger Lena.

Som DPO er det en vigtig grundlæggende opgave at oversætte databeskyttelsesreglerne til praktiske løsninger i den løbende rådgivning til kollegaerne i koncernen. Hertil kommer opgaven med at overvåge, at databeskyttelsesreglerne overholdes.

Som DPO vil Lena Andersen Salin foretage tilsyn med emner og områder, hvor der er særlig risiko for for personer, der har registreret personfølsomme oplysninger. Det er en kerneopgave at sikre, at vi passer godt på oplysningerne om borgerne. Og de samme borgere skal hos DPO’en kunne få råd og

En DPO har ekspertviden inden for persondata

Siden EU's databeskyttelsesforordning trådte i kraft i Danmark i 2018, har det været et krav, at alle myndigheder og bestemte virksomheder skal udpege en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer, DPO), der skal have ekspertviden inden for persondata.

Lena Andersen Salins CV

Lena blev jurist fra Københavns Universitet i 1988 og begyndte straks hos Registertilsynet. Fire år senere blev hun dommerfuldmægtig i Københavns Byret, hvorefter turen gik tilbage til Registertilsynet som kontorchef. I 2000 begyndte en lang karriere som kontorchef i Datatilsynet.

De seneste par år har hun arbejdet som advokat hos advokatfirmaet Bech-Bruun. Her har hun bl.a. været ekstern DPO for 12 sjællandske kommuner, der var gået sammen om at udlicitere den bundne opgave.