Gyldig fra

IBM skal fortsat drive eIndkomst for Skattefovaltningen

IBM skal også de kommende syv år drive eIndkomstsystemet. eIndkomst bliver billigere at drive, og vi øger driftssikkerheden yderligere.

Efter at have drevet eIndkomst-systemet de seneste syv år har IBM netop genvundet kontrakten for en ny syvårig periode. Det er sket efter et udbud med forhandling, hvor tre leverandører afgav bud på at drive systemet.

Nedetiden minimeres: Øget sikkerhed mod nedbrud

Den samlede pris for driften af eIndkomst-systemet vil falde i forhold til de foregående syv år, selv om der i den nye kontrakt er aftalt en række forbedringer, der vil blive implementeret de kommende år. Den samlede pris for driften er aftalt til 215 mio. kr. for perioden

En af de forbedringer, som Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har lagt vægt på, er at øge tilgængeligheden, der i forvejen er meget høj.

Kontorchef i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Søren Kjær Jensen, forklarer, at det er aftalt med it-leverandøren, at systemet skal være tilgængeligt for brugerne i 99,7 procent af tiden døgnet rundt.

- Den samfundsmæssige betydning af eIndkomst har været stigende år for år. Derfor har vi indarbejdet i kontrakten, at vi øger sikkerheden mod nedbrud. 

eIndkomst-systemet blev introduceret i 2007, og den samfundsmæssige betydning er steget år for år. Systemet bliver blandt andre brugt af flere end 150 myndigheder i deres løbende administration af bl.a. offentlige ydelser, og finanssektoren bruger eIndkomst, når de skal lave kreditvurderinger. Derfor er det vigtigt, at systemet er i drift døgnet rundt.

Løbende opdateret indkomstregister

I 2008 fik alle arbejdsgivere, myndigheder og pensionsselskaber pligt til at indberette alle danskeres løn- og pensionsudbetalinger mv. til eIndkomst. Samme år kunne kommunerne og andre myndigheder begynde at trække på de centrale oplysninger fra eIndkomstsystemet. I dag fungerer eIndkomst som et indkomstregister over alle borgeres løbende løn- og pensionsindkomster og offentlige ydelser til brug for blandt andre statslige og kommunale myndigheder.

Drivkraft for digitalisering af private virksomheder

De første år drev IBM eIndkomst sammen med to andre leverandører. Men i 2012 var IBM alene om at vinde et udbud for de efterfølgende syv år. Det er den kontrakt, IBM nu har vundet igen.

Allerede i 2010 vandt det daværende SKAT Digitaliseringsprisen for eIndkomstsystemet, fordi alle oplysninger om danskeres indkomster nu kun skulle indberettes ét sted. I begrundelsen hed det, at eIndkomst med sin høje automatiseringsgrad ”har været en stærk drivkraft for digitaliseringen af private virksomheders administration”. eIndkomstsystemet håndterer godt 10 mio. personindberetninger pr. måned.

Drivkraft for digitalisering af private virksomheder

De første år drev IBM eIndkomst sammen med to andre leverandører. Men i 2012 var IBM alene om at vinde et udbud for de efterfølgende syv år. Det er den kontrakt, IBM nu har vundet igen.
Allerede i 2010 vandt det daværende SKAT Digitaliseringsprisen for eIndkomstsystemet, fordi alle oplysninger om danskeres indkomster nu kun skulle indberettes ét sted. I begrundelsen hed det, at eIndkomst med sin høje automatiseringsgrad ”har været en stærk drivkraft for digitaliseringen af private virksomheders administration”. eIndkomstsystemet håndterer godt 10 mio. personindberetninger pr. måned.