Gyldig fra

Årsopgørelsen er der, hvor danskerne rigtigt ser vores arbejde

I kontoret for Digitale Kanaler og Design i Udviklings og Forenklingsstyrelsen arbejdes der i et helt år målrettet på, at årsopgørelsen er så let tilgængelig som muligt, så borgere og virksomheder får indberettet sikkert og korrekt.

""

Der er en vis spænding i kontoret for Digitale Kanaler og Design i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen op til åbningen af årsopgørelsen. Nu skal danskerne have mulighed for at logge ind på deres årsopgørelse for at se, om de har betalt for meget eller for lidt i skat.

Hvor det er Skattestyrelsen, der har den direkte kontakt med borgerne, er det Udviklings- og Forenklingsstyrelsens opgave at sikre, at brugergrænsefladen er let at gå til for de knap 4,6 mio. skattepligtige danskere.

I et helt år op til hver årsopgørelse, arbejder kontoret med årets lovændringer. Arbejdet består i at tegne flows, brugerteste og rette i brugergrænsefladen, så den målrettes den enkelte borger, fx så der kun vises relevante felter for borgeren. Det er et kompliceret arbejde, der i virkeligheden handler om at gøre årsopgørelsen så enkel som muligt.

- Vi starter ikke forfra hvert år med designet; vi forsøger nærmere at strømline siderne i brugergrænsefladen på tværs i selvbetjeningsløsningen. Ændringerne, vi kommer med, tager udgangspunkt i brugertests samt feedback, vi har modtaget i løbet af året. Årsopgørelsen er for alle danskere, så vi brugertester med et bredt udsnit af danskere med forskellige skattemæssige forhold, så vi får en god forståelse for folks behov og udfordringer, forklarer Nanna Petersen, UX- og Servicedesigner.

UX-designer Esben Kruse Mortensen arbejder både med brugergrænsefladen, men også ”under” brugergrænsefladen, så systemet understøtter designet. Han har fx arbejdet meget med de nye flows på de mest anvendte fradrag. Et af de store fokusområder har været kørselsfradraget, da det nemlig i år er besluttet, at det ikke er fortrykt. Borgerne skal derfor hjælpes til at beregne det selv.

- Der er rigtig mange ting, vi skal tænke ind i brugergrænsefladen. I år har vi f.eks. lagt ekstra vægt på webtilgængelighed, for at opfylde EU-lovgivningen, så vores digitale løsninger kan bruges af alle danskere. Målet er, at teknikken, designet og teksten fungerer for alle borgere, så også dem, der anvender assisterende teknologier eller har fx har en syns-handicap, kan anvende selvbetjeningen, siger han.

Kontorchef Trine Bechmann Henningsen understreger vigtigheden i at være skarp i sit arbejde med årsopgørelsen, når alles øjne rettes mod Udviklings- og Forenklingsstyrelsen:

- Det er her, danskerne rigtigt ser vores arbejde. Det gælder både vores faglighed som myndighed og vores evne til at servicere digitalt. Det er derfor en stor begivenhed for os hvert år, når årsopgørelsen åbnes op for borgerne, siger hun.