Software Engineer: ”Det giver så god mening at bruge sine kompetencer til at bidrage til, at velfærdsstaten fungerer”

Dorin George Târnoveanu
Dorin George Târnoveanu

Hvorfor har du valgt at blive graduate netop i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen?

Jeg kommer fra Rumænien, og da jeg kom til Danmark i 2010 for at studere, oplevede jeg et land med et stærkt velfærdssystem. Folk tager sig af hinanden, og den politiske scene er for det meste bygget op om solidaritet. Jeg gerne være med til at værne om sådan et system, så da Skatteforvaltningen søgte folk med mine kompetencer, valgte jeg at søge ind. Det giver så god mening for mig at bruge mine kompetencer til at bidrage til, at velfærdsstaten fungerer.

Hvilke opgaver løser du i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen?

Jeg har både arbejdet på strategisk og taktisk niveau. Som løsningsarkitekt (team arkitekt) var jeg tilknyttet et fullstack udviklingsteam. Her havde jeg opgaver som systemdokumentation, komponent- og systemdesign, arkitektoniske beslutninger, support til udviklere eller business analysts m.m. I turnus 2 var de fleste af mine designopgaver på et lavere abstraktionsniveau og direkte relateret til API’er og Cloud-komponenter.

I Implementeringscenteret for de nye ejendomsvurderinger bruger vi Scaled Agile Framework (SAFe) som rammeværk, og det, synes jeg, fungerer enormt godt. SAFe giver os muligheden for at arbejde agilt, og det betyder at vi kan reagere på forandring og forbedre vores arbejde. Jeg er overbevist om, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen kan få skabt en stærk projektmodel ved brug af denne metode.

Hvad er det bedste ved at være graduate i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen?

Jeg får muligheden for at komme rundt i kontorer, som laver mange forskellige ting. Det synes jeg, er en fantastisk måde at begynde sit arbejdsliv på, da man hurtigt lærer organisationen at kende, og man har en meget stejl læringskurve. Der bliver gjort plads til mig og til min udvikling, og det får mig til at føle mig værdsat, fordi der investeres i, at jeg kan udvikle mig for organisationens og mit eget bedste.

Det er fedt, at organisationen ikke er bange for at ansætte helt nyuddannede, og at vi støttes undervejs – også fra HR og de andre graduates. Vi er gode til at hjælpe hinanden, når der er behov, og så er det generelt rart at have kontakt til kolleger, der er i samme situation som en selv.

CV

Dorin George Târnoveanu

Software Engineer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen september 2019 - februar 2021

Uddannelse: Cand.scient. i Datalogi og Informatik - April 2019

Graduate i

Turnus 1: Udvikling og Arkitektur ICE
Turnus 2: Udvikling og Test ICE
Turnus 3: Enterprisearkitektur og strategi