Business Analyst: ”Jeg bliver udfordret på min viden om teknologier”

Rikke Frydendal Sørensen
Rikke Frydendal Sørensen

Hvorfor har du valgt at blive graduate i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen?

Jeg drømte om at få en stilling, hvor der var fokus på min kompetenceudvikling, hvor jeg kunne blive mødt af en stejl læringskurve og få sat skub i min karriere fra start. Og så var det selvfølgelig afgørende, at området interesserede mig. Her er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen perfekt.

Jeg ville gerne arbejde med en opgaveportefølje, der er vigtig for det danske velfærdssamfund, hvilket skatteområdet må siges at være. Det er super motiverende at varetage opgaver, som rent faktisk har en positiv påvirkning for den danske velfærd. Det var også helt afgørende for mig at arbejde med it-udvikling og digitalisering, og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen arbejder på nogle spændende business intelligence projekter og har nogle af de mest komplekse it-systemer, som skal udvikles og vedligeholdes.

Hvad er det bedste ved at være graduate i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen?

Det er muligheden for at komme rundt i organisationen og lære fra forskellige områder, så jeg hurtigt opbygger viden og helhedsforståelse om hele Skatteministeriet. Der er desuden et stort fokus på vores personlige udvikling, som gør, at vi hurtigt kan give værdi tilbage til styrelsen i form af udsyn, fagligt netværk, nytænkning og hurtigt tillærte kompetencer og viden til at løse vores opgaver på et fagligt højt niveau.

Hvilke opgaver løser du som graduate?

Jeg har haft forskellige opgaver i de to kontorer, jeg hidtil har været en del af. I det første kontor arbejdede jeg med eKapital Data-projektet, som skal udstille og anvendeliggøre data, der udveksles imellem Danmark, USA og EU-landene i forbindelse med FATCA og DAC1 dataudvekslingsaftalerne.

Det var spændende at agere bindeled mellem sagsbehandlerne udviklerne. Sagsbehandlerne har brug for data af en vis kvalitet, for at de kan anvendes på netop deres komplicerede skattefaglige område. Det skal så omsættes til tekniske krav til udviklerne, der arbejder med machine learning, udvikling af ny software og udstilling af data via BI-værktøjer.

Nu er jeg med i et program, som skal udvikle det nye Ejendomsvurderingssystem. Vi skal udvikle BI-løsninger til Vurderingsstyrelsen, så de kan produktionsstyre opgaver og sager og udarbejde kvalitetssikring af vurderinger. Jeg har et tæt samarbejde med it-arkitekten og udviklerne om kravstilling til løsningsdesign til teknologien. Derudover får jeg lov at prøve kræfter med at være scrum master i teamet, hvilket også er god erfaring at få med i løbet af graduate-forløbet.

Jeg bliver især udfordret på min viden om forskellige teknologier, og det er virkelig spændende at arbejde med it-arkitektur, som er helt essentielt i ethvert it-projekt. Graduate-stillingen giver på den måde en mulighed for at opnå viden inden for nye områder.

CV

Rikke Frydendal Sørensen

Business Analyst-Graduate i UFST sep. 2019-feb. 2021

Uddannelse: Cand.scient.pol. med specialisering i politisk adfærd og videregående kvantitativ metode.

Afsluttede uddannelsen i marts 2019, hvor hun modtog Digital Political Science Specialepris 2019, som går til det bedste speciale, der anvender digitale metoder på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet i indeværende år.

Graduate i:
Turnus 1: Business Intelligence og Projekter
Turnus 2: Udvikling og Test ICE
Turnus 3: Procesautomatisering