Software Engineer: "Her udvikler jeg mine tekniske kompetencer i coaching og samarbejde med branchens dygtigste hoveder"

Kristoffer Dannefer Rasmussen
Kristoffer Dannefer Rasmussen

Hvorfor har du valgt at blive Graduate i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen?

Jeg vil gerne være med til at skabe fremtidens solidariske teknologier. Jeg higer efter at koordinere og tegne store udviklingsprojekter, der kan være med til at gøre vores velfærdssamfund endnu bedre. Jeg er fascineret af spændingsfeltet mellem teknologi og organisation, og så ville jeg gerne have en stilling, hvor jeg kan udvikle mine tekniske kompetencer. Det er lykkedes: Jeg er allerede blevet meget dygtigere til at konfigurere og tegne systemer.


Hvilke områder beskæftiger du dig med som software engineer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen?

I min første turnus var jeg i et kontor, der arbejder tværgående og har fokus på projekter vedrørende udvikling, modernisering og innovation af skatteforvaltningens it-løsninger, processer og metodearbejde.
Jeg arbejdede med DNS, logning, datamapning og platformsarkitektur hos et af vores udviklingsprojekter. Jeg koordinerede opsætning af DNS på Azure og On-prem og understøttede formidling af datamapning mellem informationsarkitekten og udviklerne. Desuden udarbejdede jeg arkitekturen for platformene under projektet med særligt fokus på ressourcekrav på Openshift og VM samt logning inklusive valg af teknologier, opsætning af CLS-forbindelse og afklaring af logdata.

I min anden turnus var jeg i DevOps, som sikrer et integreret samarbejde mellem drift og udvikling og understøtter forretningsnær udvikling baseret på tidssvarende teknologier og værktøjer. Her arbejdede jeg med strategisk arkitektur og understøttelse af projekter. Jeg udfordrede cloudstrategien ved at præge mod en cloud agnostic tilgang, der giver os mest mulig kontrol og fleksibilitet med forskelligartede cloud-providers. Derudover forankrede jeg SAFe i mit DevOps-team i konkrete jævnlige ceremonier og rådgav udviklingsprojekter i deres idriftsættelse. Mit hovedfokus var at binde DevOps-metoder og infrastrukturen bedre sammen gennem en bred behovsopgørelse af den konsoliderede afviklingsplatform.


Hvad betyder det for dig at være del af et hold med andre graduates?

Det er det bedste ved at være graduate. Vi er et stærkt hold af engagerede unge mennesker, der vil hinanden og en endnu bedre organisation. Vi har fået mandat til at lære af og udfordre mekanismer og praksisser i organisationen. Vi mødes jævnligt til faglige diskussioner eller hyggelige snakke over en øl eller syv. Vi er meget forskellige, men har fundet vores fælles interesse i velfærdsteknologi. Vi giver farve til hinandens hverdag og hjælper hinanden på vej med at finde fodfæste i organisationen, ligesom vi har et fælles projekt i at aligne visioner og arbejde på tværs af vores 70+ kontorer. Vi drømmer og vokser sammen, og vi skal bruge vores forskellige kompetencer til at skabe forandringer og tænke nyt. Det bliver simpelthen ikke federe for mig.

CV

Kristoffer Dannefer Rasmussen

Software Engineer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen september 2019-februar 2021

Uddannelse: Cand.mag. i Kommunikation & IT – Januar 2019

Graduate i

Turnus 1: Løsningsarkitektur og Testmanagement / Arkitektur og Strategi

Turnus 2: DevOps

Turnus 3: Teknologi og Arkitektur