Business Analyst: "Det er fedt at få muligheden for at dykke ned i forskellige områder og hele tiden udvikle sig gennem udfordringer og ansvar"

Caroline Juhl
Caroline Juhl

Hvorfor valgte du at blive graduate i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen?

Graduate-stillingen var en god mulighed for at dykke ned i forskellige områder i min første tid på arbejdsmarkedet. Muligheden for at komme i turnus i tre kontorer over halvandet år tiltalte mig. Det giver mig chancen for at udforske forskellige interesser, inden jeg skal beslutte mig for, hvor jeg fortsat vil dygtiggøre mig. Det er en rigtig god måde at få en stor viden indenfor ret forskellige fokusområder og få opbygget et solidt netværk i organisationen. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er desuden en organisation med en vision, jeg gerne ville arbejde for og bidrage til.

Hvad arbejder du med i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen?

I den første turnus var jeg del af et projekt, der befandt sig i foranalyse-fasen. Her var min opgave at indsamle viden om behov til systemerne og afdække udfordringer og gevinster. Desuden var jeg med til at udarbejde det samlede projektgrundlag og undersøge dataindberetningsstrukturer. Jeg fik et godt indblik i, hvordan organisationens styringsmodel fungerer i praksis, hvordan man arbejder i et projekt, og hvordan de forskellige kontorer er afhængige af hinanden. Det var spændende at se, hvor mange forskellige interessenter der inddrages, og hvordan vejen til at definere et projekt-scope kan være.

Nu arbejder jeg med udviklingen af det nye inddrivelsessystem. Her skal jeg undersøge og beskrive funktionalitet fra et forretningsperspektiv, så det sidenhen kan udvikles i praksis. Jeg har samtidig fået indblik i, hvordan udvikling testes ved brug af valideringstestcases. Det er spændende at være en del af et stort program, hvor mange teams arbejder på tværs, og tempoet er højt. Jeg oplever, hvordan udvikling af it-løsninger foregår i gennemførelsesfasen, og hvordan man begynder at se hen imod en overlevering til drift.

Hvad er det bedste ved at være graduate i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen?

Det bedste ved at være graduate er alle de muligheder, det bringer med sig. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en spændende og kompleks organisation, som moderniserer og udvikler it- og forretningsløsninger i Skatteforvaltningen, og det er et privilegie at få mulighed for at få indblik i alle de forskellige processer og tilgange. Graduate-stillingen er en virkelig god måde at skabe et stort netværk på tværs i organisationen, både i de kontorer jeg får mulighed for at indgå i, og med de andre graduates. Vi har et stærkt sammenhold på graduate-holdet, hvor vi kan vende løst og fast. Vi blev rystet rigtig godt sammen fra starten og har nu et rigtig godt fagligt såvel som socialt netværk, som vi kan have gavn af mange år ud i fremtiden.

 

CV

Caroline Juhl

Business Analyst Graduate i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen september 2019-februar 2021

Uddannelse: Cand.it i Digital Innovation and Management – Juni 2019.

Graduate i:

Turnus 1: Projekt og Processer 1
Turnus 2: Procesudvikling og Product Management ICI
Turnus 3: Business intelligence og projekter